blog post

TATA TERTIB UJIAN

1. Setiap kali mengikuti ujian peserta harus membawa kartu ujian dan kartu mahasiswa.

2. Setiap kali ujian peserta wajib menandatangani presensi ujian .

3. Peserta ujian masuk ruang ujian 5 menit sebelum ujian dimulai, kemudian menempati kursi yang sesuai nomor yang telah ditentukan dan tidak boleh memindah kursi .

4. Peserta ujian yang terlambat 30 menit setelah ujian berjalan tidak diperkenankan mengikutinya .

5. Peserta ujian tidak diperkenankan saling meminjam alat tulis, bertanya kepada sesama peserta ujian dan berbuat curang / menyontek .

6. Peserta ujian yang berbuat curang akan diberi peringatan satu kali, selanjutnya jika masih berbuat curang akan dicatat diberita acara .

7. Selama ujian berlangsung peserta ujian harus :

a.       Duduk dengan tertib, tenang dan sopan .

b.       Tidak diperkenankan membawa senjata tajam .

c.        Tidak diperkenankan mengancam petugas .

d.       Meletakkan tas , jaket , topi   disebelah belakang

          ruang ujian .

e.   Bagi yang membawa Hand Phone selama ujian harus dimatikan atau diletakkan sebelah belakang bersama dengan tas dan lain   sebagainya.

f.   Peserta ujian selama ujian berlangsung , bila meninggalkan ruanganharus ada ijin dari pengawas .

8.     Peserta ujian baru boleh meninggalkan ruang ujian setelah ujian berjalan 30 menit dan telah menandatangani presensi .

9.     Setelah tanda selesai ujian diberikan / berbunyi peserta ujian harus :

a.       Menghentikan dan meninggalkan pekerjaan di tempat

b.       Segera meninggalkan ruang ujian dengan tertib .

10.     Peserta ujian tidak boleh mendatangi dosen penguji atau panitia ujian dengan maksud minta tolong dan lainsebagainya.

11.     Tidak ada ujian susulan.

 

  • Bagikan