blog post

Pembekalan kerja bagi alumni muda ini untuk membekali para alumni didunia kerja agar dapat mempunya wawasan yang lebih , dan pembekalan ini dibagi menjadi 2 point yaitu :

1. Persiapan pencari kerja pemula :

  • Penulisan surat lamaran kerja
  • Menghadapi wawancara kerja
  • Teknik presentasi
  • Personal grooming dan beauty class

2. Softskill :

  • Bekerja dalam tim
  • Komunikasi asertif
  • Memasuki dunia kerja

  • Bagikan